Ošetrenie rán pri odreninách: objavte možnosti produktov Leukoplast! | Leukoplast

Ošetrenie odreniny

Odrenina je poškodenie horných vrstiev kože spôsobené trením. Väčšinou sa vyskytujú na nohách, ramenách, rukách alebo bokoch. Odreniny zriedkavo silno krvácajú ale bolia, často silno mokvajú a sú náchylné na infekcie.

Grafické znázornenie umývania rúk ako súčasti ošetrenia rany v sprievodcovi starostlivosťou o ranu Leukoplast.

1. Umyte si ruky:

Dôkladne si umyte a osušte ruky.
Grafické znázornenie tečúcej vody z vodovodu na ilustráciu oplachovania rany ako súčasti ošetrenia rany v sprievodcovi starostlivosťou o ranu Leukoplast.

2. Vyčistite ranu:

Ranu vyčistite tečúcou vodou z vodovodu. V prípade potreby pomocou sterilnej pinzety z rany opatrne povyberajte kúsky nečistôt či dreva.
Grafické znázornenie ruky vysušujúcej tekutinu pomocou tkaniny na ilustráciu osušenia rany ako súčasti ošetrenia rany.

3. Osušte pokožku:

oblasť rany osušte prikladaním čistého uteráka.
Grafické znázornenie ruky tlačiacej obklad na ranu na ilustráciu zastavenia krvácania ako liečebného kroku.

4. Zastavte krvácanie:

Ak rana krváca, tlačte na ňu niekoľko minút pomocou čistého a suchého obväzu alebo vreckovky.
Grafické znázornenie ruky, ktorá prikladá obväz na iné zápästie, aby symbolizovala zakrytie rany ako krok liečby.

5. Prekryte ranu:

Nechajte okolitú pokožku vyschnúť. Chráňte poranenie, aby sa mohlo nerušene hojiť, a prekryte ho jedným z nižšie uvedených špecializovaných krytí na rany.

Kedy vyhľadať lekársku pomoc

Návšteva lekára je potrebná, ak je odrenina:

  • silne znečistená časticami 
  • na tvári, najmä v blízkosti očí 
  • neustále krváca alebo mokvá. Vtedy by sa mal pred návštevou lekára aplikovať tlakový obväz 
  • spôsobuje silnú a dlhotrvajúcu bolesť 
  • postihuje veľkú plochu kože, napr. ak ide o odreninu na nohe v rozsahu celého stehna 

Kedy ste boli naposledy očkovaný/-á proti tetanu? O očkovaní sa poraďte s lekárom.

V prípade pochybností vyhľadajte lekára

Mnohé bežné rany sa dajú ošetriť doma. Kedy však treba vyhľadať lekára? Prejdite nižšie a pozrite si ďalšie informácie!

Piktogram zobrazujúci lekára.