Neadherentné krytie

Neadherentné krytie

Leukoplast Cuticell® Classic®

Primárna kontaktná vrstva s parafínom vhodná na ošetrenie rán s exsudátom.

Leukoplast® Cuticell® Contact

Na stredne až silne exsudujúce akútne a chronické rany, vrátane rán rôznej hĺbky.