Uzavretie rany

Leukosan® Strip

Lokálne lepiace náplasti na atraumatické uzatváranie malých rán.