Imprint | Leukoplast

Imprint

Produktové webové stránky s výrobkami značky Leukoplast prevádzkuje
Essity Slovakia s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným,
so sídlom Gemerská Hôrka 400, 049 12, Slovenská republika,
IČO: 36590941, DIČ: 2021976946, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel Sro, Vložka č. 16322/V,
E-mail: ZakaznickyServis@essity.com; Tel. č.: +421 248 777 999.

Orgánom dozoru, ktorý dohliada na prípadnú činnosť spoločnosti ako poskytovateľa služby informačnej spoločnosti,
je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) (adresa Bajkalská 21/A, P. O. BOX 29, 827 99 Bratislava), konkrétne Inšpektorát SOI pre Košický kraj (adresa Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1).
Činnosť spoločnosti podlieha aj dozoru Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv SR, Úradu verejného zdravotníctva SR či Úradu pre ochranu osobných údajov SR.