Ošetrenie rán po popáleninách: preskúmajte možnosti Leukoplast! | Leukoplast

Liečba popálenín prvého stupňa

Abnormálne vystavenie teplote spôsobuje poškodenie kože. Ľahké popáleniny sa zvyčajne označujú ako popáleniny prvého stupňa. Postupujte podľa nižšie uvedených krokov liečby, ktoré vychádzajú z odporúčaní NHS:

Grafické znázornenie tečúcej vody z vodovodu na ilustráciu chladenia tečúcou vodou ako súčasti ošetrenia rany v sprievodcovi starostlivosťou o ranu Leukoplast.

1. Popáleninu schlaďte:

„Popáleninu čo najskôr po poranení ochladzujte 20 minút studenou alebo vlažnou tečúcou vodou.“ 1
Grafické znázornenie lupy s výkričníkom ako symbol prísneho dodržiavania hygienických pravidiel pri ošetrovaní rán.

2. VAROVANIE:

„Nikdy nepoužívajte ľad, ľadovú vodu ani žiadne krémy alebo mastné látky, napríklad maslo.“ 1 Neporušujte pľuzgiere! Tým sa rana pravdepodobne kontaminuje.
Grafické znázornenie umývania rúk ako súčasti ošetrenia rany v sprievodcovi starostlivosťou o ranu Leukoplast.

3. Ak pomáhate: Umyte si ruky!

Dôkladne si umyte a osušte ruky.
Grafické znázornenie ruky, ktorá prikladá obväz na iné zápästie, aby symbolizovala zakrytie rany ako krok liečby.

4. Popáleninu prekryte, napríklad aj náplasťou na popáleniny:

Ranu chráňte čistým obväzom.

Čo na popáleniny a kedy vyhľadať lekársku pomoc

Len menšie popáleniny, ako sú popáleniny rúk alebo prstov, by sa mali ošetrovať doma a chladením. Návšteva lekára je potrebná, ak:

  • je popálenina väčšia ako ruka postihnutého 
  • je postihnutý tehotná žena, dieťa alebo staršia osoba 
  • obeť utrpela šok 
  • sú popáleniny spôsobené chemikáliami, elektrickým prúdom alebo rádioaktivitou 

V prípade pochybností vyhľadajte lekára

Mnohé bežné rany sa dajú ošetriť doma. Kedy však treba vyhľadať lekára? Prejdite nižšie a pozrite si ďalšie informácie!

Piktogram zobrazujúci lekára.