Retenčné obväzy

Retenčné obväzy

Fixačné krytia na rany na všetkých častiach tela, najmä na pohyblivých častiach tela, ako sú kĺby: náš sortiment retenčných obväzov ponúka rôzne mäkké, ale nekĺzavé, elastické, ľahko aplikovateľné obväzy alebo tubulárne obväzy pre všetky vaše potreby.

Elastické
Priepustné pre vzduch
Rýchla a jednoduchá aplikácia

Fixácia aj na pohyblivé časti tela

Leukoplast® Elastomull® haft

Súdržný elastický obväz bez latexu na spoľahlivú fixáciu krytia.