Prvá pomoc pri odreninách | Leukoplast.sk

Prvá pomoc pri odreninách

Odrenina je povrchové poranenie, pri ktorom dochádza k porušeniu vrchných vrstiev kože. Najčastejšími príčinami odrenín sú rôzne pády a nárazy, a to hlavne u detí. U tých môžeme očakávať typicky odrené koleno alebo odrený lakeť; k odrenine ale môže samozrejme dôjsť na ktorejkoľvek časti tela a v akomkoľvek veku.

Do skupiny odrenín sa radí aj poškodenie kože, ktoré sa ľudovo nesprávne označuje ako „spáleniny“. Nedochádza k nim totiž pôsobením tepla, ale náhlym mechanickým trením. Poranenie sa potom vyznačuje ohraničenou plochou strhnutej vrchnej vrstvy kože, ktorá je výrazne sčervenaná a pri dotyku páli, akoby bola spálená.

Delenie odrenín podľa závažnosti

Odreniny môžeme rozdeliť na dve skupiny, a to podľa hĺbky a rozsahu poškodenia:

a) odrenina nekrváca

Pokiaľ je odrenina bez známok krvácania, znamená to, že bola porušená iba vrchná vrstva kože, teda pokožka. Tá má prirodzene rýchle regeneračné schopnosti, odrenina sa preto hojí pomerne ľahko a po zahojení nezanecháva na koži žiadne stopy.

b) odrenina krváca

Odrenina, z ktorej viditeľne tečie krv, značí hlbšie poranenie vrstiev kože. Je tu výrazne vyššie riziko následnej infekcie, a teda i potreby ďalšieho hojenia. Po odreninách väčšieho rozsahu zdĺhavým hojením môže vzniknúť väzivová jazva, ktorá už na koži zostáva.

Ako ošetriť odreninu?

  1. Dôkladne si umyte ruky.
  2. Odstráňte mechanické nečistoty, ako sú kamienky, hlina alebo piesok. Nepoužívajte na čistenie hrubé kefy a ďalšie nástroje, ktorými by ste mohli spôsobiť ešte väčšie poškodenie poranenej kože.
  3. Odreninu umyte pod čistou tečúcou vodou, v prípade zvyškových nečistôt použite k odstráneniu mokrý mäkký uterák alebo špongiu.
  4. Postihnuté miesto vyčistite dezinfekciou vhodnou na ošetrenie povrchových rán. Pokiaľ rana krváca, zotrite krv sterilným tampónom (sterilnou gázou).
  5. Odreninu prekryte náplasťou so sterilným vankúšikom alebo pri väčšej ploche poranenia sterilnou gázou, ktorú následne obviažte obväzom alebo zafixujte náplasťou bez vankúšika.

Následná starostlivosť o ranu

Zvlášť pri odreninách väčšieho rozsahu s povrchovým krvácaním hrozí riziko infekcie. Tej sa dá predísť hlavne udržiavaním rany v čistote. Pokiaľ navzdory všetkým opatreniam začne rána mokvať, pokračujte v pravidelnej výmene jej krytia, a to aspoň dvakrát denne. Pred každou výmenou mokvajúcu odreninu opäť vydezinfikujte.

Ako dlho sa hojí odrenina?

Doba hojenia potom závisí na stupni poškodenia kože a pohybuje sa medzi dňami až týždňami. Prvé dni sú najdôležitejšími pre zacelenie rany, aby nedošlo k infekcii. Po zacelení sa vytvorí chrasta, ktorá neskôr sama odpadne. V žiadnom prípade chrastu nestrhávajte, hojenie by ste predĺžili o niekoľko ďalších dní. Mokvajúca odrenina vytvorí chrastu až o niekoľko dní neskôr, keď sa telo vysporiada s infekciou.

Urýchlenie hojenia odreniny

Hojenie odreniny môžete urýchliť použitím produktov pre tzv. vlhké hojenie. Jedná sa spravidla o gél, ktorý vytvorí na rane súvislú vrstvu. Tá pôsobí priaznivo na hojenie a tiež ako bariéra pred prípadným vonkajším znečistením. Najrýchlejšia liečba odreniny ale spočíva predovšetkým v udržiavaní rany v úplnej čistote.

Kedy vyhľadať lekársku pomoc?

Lekársku pomoc vyhľadajte, pokiaľ rana masívne krváca alebo pokiaľ krvácanie neustáva ani po niekoľkých minútach. Rovnako, keď je hojaca sa rana výrazne začervenaná, mokvá, je na dotyk bolestivá a jej vzhľad sa v priebehu dní nelepší. V prípade horúčky nečakajte na zlepšenie a pomoc vyhľadajte okamžite.